The Sanctuary

Velkommen Bienvenue Bienvenido

Bed and Breakfast in Ogbourne St.George, Marlborough, Wiltshire

Telephone: +44 (0)7850 325344 : E-mail:

Velkommen til The Sanctuary

Vi er alltid glade for å motta gjester fra Norge.

Det er to viktige grunner

(1) En av våre beste venner er fra Norge. Hun bor i nærheten av Bergen. Hun er våre barns Gudmor.

(2) Keith Macdonalds forfedre kommer fra de vestlige øyene av Skottland, med forbindelser til Norge.